Western Cape Dorper Club Sale Sutherland 20.03.2024

Average Dorper Rams R7 833

Average Dorper Ewes R2 800

Average White Dorper Rams R9 500

Higehst Price Dorper Ram R12 000 Mr G Vivier to M Louw

Highest Price Dorper Ewe R3 500 Sonnewater Bdy o CD Cordier

Highest Price White Dorper Ram R13 500 PJ Möller to AJ Visagie