Horizon Dorper & White Dorper Sale 24.08.2023 Upington

Average Dorper Rams R14 200

Average Dorper Ewes R10 375

Average White Dorper Rams R24 500

Average White Dorper Ewes R12 560

Highest Price Dorper Ram Horizon Dorpers To Carlos Da Silva

Highest Price Dorper Ewe R14 000 Horizon Dorpers to Bruwer & Boshoff AG

Highest Price White Dorper Ram Horizon White Dorper Ram R100 000 Horizon White Dorpers to K rametse

Highest Price White Dorper Ewe Horizon White Dorper Ewe R24 000 Horizon White Dorpers to SPP Snyman