Top “B” and Karsten Farm White Dorpers 10.04.2021

Average Dorper Rams R9 500.00

Average Dorper Ewes R6 828.00

Average White Dorper Ewes R3 720.00

Highest Price Dorper Ram R11 000.00

Highest Price Dorper Ewe R23 000.00

Highest price White Dorper Ewe R5 200.00