Platinum Prestige Dorper Sale (ATKA & Plenty Dorpers) 10.10.2020

Average Dorper Rams R10 847

Average Dorper Ewes R12 894

Average White Dorper Rams R15 666.00

Average White Dorper Ewes R8804

Highest Price Dorper Ram R25 000.00

Highest Price Dorper Ewe R33 000.00

Highest Price White Dorper Ram R27 000.00

Highest Price White Dorper Ewe R26 000.00