Kasteel White Dorper & Dorper stud

Average White Dorper Rams R11 523.00

Average White Dorper Ewes R3 572.00

Average Dorper Rams R7 500.00

Average Dorper Ewes R3 857.00

Highest Price White Dorper Ram R32 000.00

Highest Price White Dorper Ewe R5 000.00

Highest Price Dorper Ram R10 000.00

Highest Price Dorper Ewe R5 000.00