Hardus Korb Auction 25.03.2021

Average White Dorper Rams R10 800.00

Average White Dorper Ewes R7 724.00

Highest Price White Dorper Ram R37 000.00

Highest Price White Dorper Ewe R23 000.00