Cronje Dorpers and GJ Lötter White Dorper Auction Kimberley 07.10.2020

Average Dorper Rams R7 361.00

Average Dorper Ewes R2 547.00

Average White Dorper Rams R6 000.00

Average White Dorper Ewes R4 500.00

Highest Price Dorper Ram R15 000.00

Highest Price Dorper Ewe R3 200.00

Higehst Price White Dorper Ram R7 500.00

Highest Price White Dorper Ewe R4 500.00