ATKA Sale 13.05.2021

Average Dorper Rams R14 142.00

Average Dorper Ewes R6 031.00

Average White Dorper Rams R7 535.00

Average White Dorper Ewes R4 529.00

Highest Price Dorper Ram R42 000.00

Highest Price Dorper Ewe R11 500.00

Highest Price White Dorper Ram R11 000.00

Highest Price White Dorper Ewe R6 500.00