Horizon Dorper & White Dorper Stud

Average Dorper Rams R9 846.00 Average Dorper Ewes R9 500.00 Average White Dorper Rams R12 125.00 Average White Dorper Ewes R6 644.00 Highest Price Dorper Ram R31 000.00 Highest Price Dorper Ewe R18 000.00 Higehst Price White Dorper Ram R27 000.00 Highest Price White Dorper Ewe R10 000.00

Kasteel White Dorper & Dorper stud

Average White Dorper Rams R11 523.00 Average White Dorper Ewes R3 572.00 Average Dorper Rams R7 500.00 Average Dorper Ewes R3 857.00 Highest Price White Dorper Ram R32 000.00 Highest Price White Dorper Ewe R5 000.00 Highest Price Dorper Ram R10 000.00 Highest Price Dorper Ewe R5 000.00